Yudha Jalessena P.

Yudha' Bio
Sosiologi 17. Magetan , 18 Juni 1999.
Motto
Urip iku Urup.
Close